BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář

Advokátní kancelář se všeobecným zaměřením s důrazem na občanské právo a právo obchodních korporací, sporovou agendu a právní vztahy k nemovitostem.

Zobrazit více

O nás

Zakládající společníci v advokacii působí od roku 2008; advokátní kancelář BARTOŇ PECKOVÁ vznikla spojením dvou dlouhodobě spolupracujících advokátních kanceláří, a to advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Vítů Peckové a advokátní kanceláře Mgr. Pavla Bartoně, kdy cílem změny právní formy bylo zvýšení kvality a úrovně poskytování právních služeb a větší komfort a dostupnost pro klienty.

17.7.2017 došlo ke změně sídla advokátní kanceláře, kdy nyní sídlíme v nově zrekonstruovaných prostorech na adrese Chodská 1383/22, Praha 2 – Vinohrady

Naše služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech práva České republiky:

Občanské právo

Zobrazit více

Právo obchodních korporací

Zobrazit více
 

Procesní a správní právo

Zobrazit více

Právo nemovitostí

Zobrazit více
 

Občanské právo

 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv vč. revizí a kontraktačního procesu)
 • právní rozbory a stanoviska
 • příprava vzorových dokumentů

Právo obchodních korporací

 • kompletní právní servis pro obchodní společnosti a družstva

Procesní a správní právo

 • zastupování v soudních, rozhodčích, správních a exekučních (případně insolvenčních) řízeních
 • vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

 • komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví
 • provádění prověřování právního stavu nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi nebo prodeji nemovitostí, jejich nájmu či podnájmu, či řešení spoluvlastnictví
 • advokátní úschovy kupní ceny a listin
 • právní poradenství v rámci developerských projektů a výstavby
 • prohlášení vlastníka (vymezení jednotek)
 

Lidé

Mgr. Pavel Bartoň

advokát, 776 822 882, barton@bartonpeckova.cz Kontakt

Mgr. Dagmar Vítů Pecková

advokátka, 732 913 139, peckova@bartonpeckova.cz Kontakt

 

Mgr. Ing. Kateřina Šilerová

advokátka, 777 782 882, silerova@bartonpeckova.cz Kontakt

Mgr. Hana Nehybová

advokátka, 722 917 597, nehybova@bartonpeckova.cz Kontakt

 

Mgr. Jan Markes

advokát, 776 488 882, markes@bartonpeckova.cz Kontakt

Mgr. Aleš Justa

advokátní koncipient, 774 404 617, justa@bartonpeckova.cz Kontakt

 

Annette Hošková

právní praktikantka

 
mapa mapa