Advokátní kancelář se všeobecným zaměřením  důrazem na občanské právo a právo obchodních korporací, sporovou agendu a právní vztahy k nemovitostem.

O nás

Zakládající společníci v advokacii působí od roku 2008; advokátní kancelář BARTOŇ PECKOVÁ vznikla spojením dvou dlouhodobě spolupracujících advokátních kanceláří, a to advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Vítů Peckové a advokátní kanceláře Mgr. Pavla Bartoně. Cílem změny právní formy bylo zvýšení kvality a úrovně poskytování právních služeb a větší komfort a dostupnost pro klienty.

17.7.2017 došlo ke změně sídla advokátní kanceláře, kdy nyní sídlíme v nově zrekonstruovaných prostorech na adrese Chodská 1383/22, Praha 2 – Vinohrady

 

Naše služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech práva České republiky:

 
Občanské právo

Občanské právo

Zobrazit více
Občanské právo

Právo obchodních korporací

Zobrazit více
Občanské právo

Procesní a správní právo

Zobrazit více
Občanské právo

Právo nemovitostí

Zobrazit více
 

Občanské právo

 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv vč. revizí a kontraktačního procesu)
 • právní rozbory a stanoviska
 • příprava vzorových dokumentů

Právo obchodních korporací

 • kompletní právní servis pro obchodní společnosti a družstva

Procesní a správní právo

 • zastupování v soudních, rozhodčích, správních a exekučních (případně insolvenčních) řízeních
 • vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

 • komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví
 • provádění prověřování právního stavu nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi nebo prodeji nemovitostí, jejich nájmu či podnájmu, či řešení spoluvlastnictví
 • advokátní úschovy kupní ceny a listin
 • právní poradenství v rámci developerských projektů a výstavby
 • prohlášení vlastníka (vymezení jednotek)

Lidé

Mgr. Pavel Bartoň

advokát

Kontakt

Mgr. Dagmar Vítů Pecková

advokátka

Kontakt
 

Mgr. Jan Markes

advokát

Kontakt

Mgr. Aleš Justa

advokátní koncipient

Kontakt
 

Andrea Herotová

vedoucí sekretariátu

Kontakt

Mgr. Anna Trübenekrová

advokátní koncipientka

Kontakt
 
 
mapa mapa