Uvozovky

Advokátní kancelář se všeobecným zaměřením důrazem na občanské právoprávo obchodních korporací, sporovou agenduprávní vztahy k nemovitostem.

O nás

Zakládající společníci v advokacii působí od roku 2008; advokátní kancelář BARTOŇ PECKOVÁ vznikla spojením dvou dlouhodobě spolupracujících advokátních kanceláří, a to advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Vítů Peckové a advokátní kanceláře Mgr. Pavla Bartoně. Cílem změny právní formy bylo zvýšení kvality a úrovně poskytování právních služeb a větší komfort a dostupnost pro klienty.

 

Naše služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech práva České republiky:

 
Občanské právo

Občanské
právo

Zobrazit více
Občanské právo

Právo obchodních
korporací

Zobrazit více
Občanské právo

Procesní a správní
právo

Zobrazit více
Občanské právo

Právo
nemovitostí

Zobrazit více
 

Občanské právo

 • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv vč. revizí a kontraktačního procesu)
 • právní rozbory a stanoviska
 • příprava vzorových dokumentů

Právo obchodních korporací

 • kompletní právní servis pro obchodní společnosti a družstva

Procesní a správní právo

 • zastupování v soudních, rozhodčích, správních a exekučních (případně insolvenčních) řízeních
 • vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

 • komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví
 • provádění prověřování právního stavu nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi nebo prodeji nemovitostí, jejich nájmu či podnájmu, či řešení spoluvlastnictví
 • advokátní úschovy kupní ceny a listin
 • právní poradenství v rámci developerských projektů a výstavby
 • prohlášení vlastníka (vymezení jednotek)

Náš tým

Mgr. Pavel Bartoň

advokát

Kontakt

Mgr. Dagmar Vítů Pecková

advokátka

Kontakt
 

Mgr. Jan Markes

advokát

Kontakt

Mgr. Aleš Justa

advokát

Kontakt
 

Andrea Herotová

vedoucí sekretariátu

Kontakt

Mgr. Anna Trübenekrová

advokátní koncipientka

Kontakt
 
 

Kancelář

BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář s.r.o.
Chodská 1383/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 06230610 DIČ: CZ 06230610

Kudy k nám?

BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář
mapa mapa